Knuttimrade stugor/Friggebodar

Vi tillverkar knuttimrade stugor, friggebodar, bastu, spiketält och förgårdar i 45*145 mm planktimmer. Du har som kund stor frihet att själv bestämma vilka mått du vill ha på din stuga samt var du vill placera dörr/fönster. Max yttermått på stuga utan skarv i väggband är 4,9*4,9 m. Du kan välja mellan en stor mängd olika tillval t.ex. isolersats, dörr/fönster modeller, yttertak, innerbeklädnad etc.

Vi samarbetar  med Wasa Kredit vad avser finansiering av stugor, friggebodar. Detta möjliggör betalfri kredit i upp till 3 mån. Räntefri avbetalning i upp till 24 mån samt låg räntebetalning i upp till 60 mån.